Planering och Styrning

Vi är specialister på att jobba strukturerat med projektplanering, portfölj- och projektstyrning. Vi har mycket god erfarenhet inom komplexa bygg-, infrastruktur- och industriprojekt. Med hjälp av världsledande programvaror så som Primavera, Ms Project, Aconex, levererar vi ett komplett erbjudande för ert projekt inom planering, kostnadskontroll och dokumentstyrning.

Utöver det hjälper vi er med processutveckling, risk- och osäkerhetsanalyser, kravhantering, omfattning, tid, kostnad och resurs i både projekt, portföljer och program. Allt för att ni som kund ska får total kontroll, och kan förutse förändringar i god tid.

Inget projekt är varken för stort eller för litet för oss. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta strategiskt med att stötta ledning och styrgrupper. Vi är vana att sätta samman projektkontor och leda hela planeringsteam, men vi räds inte heller att kavla upp ärmarna och operativt styra enskilda projekt.

Metodik & Processtöd

En av våra stora drivkrafter och passioner hos XER Management är att optimera arbetsflöden, processer i och runtom våra kunders organisation och projektstyrningsverktyg. För oss är det viktigt att processer och verktyg harmoniserar, och vi ser detta samspel som en förutsättning för att ledningssystem och processer förankras ordentligt. Vi är med er hela vägen, från analys och kartläggning till förändringsledning och implementation. När allt faller på plats kan verksamheten fokusera på att nå sina mål, och slipper begravas i exceldokument och trilskande mallar.

Systemstöd & integration

Att jobba enligt en rad ledningssystem, processer och arbetssätt kan ibland bli snårigt. För att optimera flödet hjälper våra erfarna applikations- och integrationskonsulter er att skapa ett systemstöd som är skräddarsytt för er verksamhet. Vi förvaltar våra kunders projektsystem, det kan vara allt från att sätta upp komplexa system från grunden till att hjälpa till med registervård, sätta upp rättigheter, och uppgradera befintliga lösningar.

När det kommer till systemintegration konceptualiserar vi hela arkitekturen och säkerställer att alla kopplingar gör nytta. Vårt mål är alltid att effektivisera ert arbets- och informationsflöde.

Vi är experter när det kommer till integration av system, applikationsutveckling och rapportering för att effektivisera arbetssätt, skapa spårbarhet och kvalitetssäkra information.

Utbildning

Vi skräddarsyr varje kurs efter kundens specifika utmaningar och behov. Tillsammans lägger vi upp ett helt utbildningspaket som innehåller face-to-face-träffar, onlinemöten och filmer.

Vi erbjuder utbildningar i två kategorier:

1. Teori och metoder

  • Portföljstyrning
  • Projektstyrning
  • Riskstyrning
  • Resursstyrning

2. Primaveras olika program-moduler

Alla utbildningar kan köras i en följd eller delas upp till olika tillfällen.