XER är Specialised Oracle Gold Partner, vilket på enkel svenska betyder att vi har svart bälte i hela Oracle Primavera-sviten. Här nedan hittar ni information kring de olika Primavera-produkterna vi tillhandahåller.

PRIMAVERA P6

Primavera P6 är det marknadsledande verktyget för planering och styrning av projektprogram och portföljer.

Primavera P6 Entrerprise Project Portfolio Management (EPPM)

Primavera P6 är ett flexibelt kraftfullt och beprövat system för att effektivt prioritera, planera och genomföra projekt, program och portföljer. Primavera P6 är moduluppbyggt och rollbaserat vilket medger skräddarsydd funktionalitet för alla intressenter i ett projekt eller en verksamhet. Primavera P6 är världsledande inom sitt område och kan nyttjas för alla typer av projekt och verksamheter.

Läs mer

Oracle Primavera Cloud (OPC)

OPC är en molnbaserad lösning med en uppsättning verktyg som gör det möjligt för chefer, projektmedlemmar, och användare att leverera projekt på ett effektivt sätt.

Oracle Primavera Cloud (OPC)

Med den nya produkten Oracle Primavera Cloud (OPC) kan du utvärdera, prioritera, planera, hantera och genomföra projekt, program portföljer. OPC är en molnbaserad lösning på webben med en uppsättning verktyg som gör det möjligt för chefer, projektmedlemmar, och användare att leverera projekt på ett effektivt sätt. OPC behandlar även områden som lean planering, hantering av omfattning och ändringar och övriga kunskapsområden inom ramen för god projektstyrning. Allt detta integrerat i ett verktyg.

Läs mer

Aconex

En projektleveransplattform som säkerställer informations och processflöden mellan företag och organisationer i större, komplexa projekt.

Aconex

Oracle Aconex är en projektleveransplattform som säkerställer informations och processflöden mellan företag och organisationer i stora och komplexa bygg- och ingenjörsprojekt. Plattformen innehåller funktioner såsom: dokumenthantering, arbetsflödesautomation, budhantering, problemhantering, överlämning av projekt samt skapande och hantering av digitala drifts- och underhållshandböcker.

Läs mer

Primavera Risk Analysis (PRA)

Primavera Risk Analysis är ett brett och användarvänligt riskanalysverktyg som täcker hela projektlivcykeln.

Primavera Risk Analysis (PRA)

Primavera Risk Analysis är ett kraftfullt verktyg för att hantera risker och osäkerheter integrerat med tidplaner och kostnader. Produkten är integrerad med Primavera P6 och Microsoft Project. Känslighetsanalyser och succesivkalkyler kan enkelt göras vilket skapar goda beslutsunderlag för att bedöma totaltider och kostnader utifrån önskad konfidensnivå i projektet. En mängd rapporter, såsom riskhistogram, tornadodiagram genereras som ger användarna möjlighet att enkelt identifiera riskfaktorer och hantera dem.

Lär mer

Primavera Analytic & Bi Publisher

Erbjuder en integrerad lösning där användaren skapar, administrerar och distribuerar hela organisationens rapporter.

Primavera Analytic & Bi Publisher

Oracle Primavera Analytics är en rapporteringslösning som ger värdefull insikt i dina projekt och portföljer. Lösningen hjälper dig att upptäcka trender och identifiera problem innan de eskalerar, vilket medför bättre och mer medvetna beslut.

Läs mer

Power BI

För er som söker djupare insikt i er data, för att ni kan fatta bättre och snabbare affärsbeslut och analyser.

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI används för att hitta insikter i organisationers data. Power BI hjälper dig att ansluta olika datakällor, transformera och filtrera data till en datamodell för att skapa diagram och andra visualiseringar. Allt för att du skall kunna få en djupare insikt i din data, samtidigt som du kan fatta bättre och snabbare affärsbeslut och analyser.

Läs mer

Schedule Reader

Ett verktyg utvecklat för titta på projektdata utan att ansluta till databasen. Presenterar projektdata dynamiskt och på bara några sekunder.

Schedule Reader

ScheduleReader är en produkt som dynamiskt presenterar projektdata från XER, XML och XLS-scheman som exporteras från Oracle® Primavera® P6®-applikationen, som användare enkelt kan filtrera, organisera och dela med projektintressenter. ScheduleReader är utvecklad för titta på projektdata utan att ansluta sig till databasen och kan öppna alla stora projektplaner på bara några sekunder.

Läs mer

Schedule Cleaner

ScheduleCleaner är utvecklad för att hjälpa planerare att ta kontroll över projektdata i XER- och XML-projektfiler genom att snabbt anpassa dem.

Schedule Cleaner

ScheduleCleaner är utvecklad för att hjälpa planerare att ta kontroll över projektdata i XER- och XML-projektfiler genom att snabbt anpassa dem. Med ScheduleCleaner kan du ta bort eller anonymisera mer än 80 kategorier av projektdata i både XER- och XML-projektfiler, till exempel: Enheter, kostnader, prissättning, resurspriser, POBS-tabeller, risker och mer. ScheduleCleaner är en viktig del av förebyggandet av oönskad data i databasen. Programvaran fungerar dessutom som ett säkerhetsfilter som hjälper till att förbereda och optimera en projektfil för databasimport, vilket hjälper till att hålla en ren och organiserad databas.

Läs mer