FAKTA

Locum

Ett regionägt fastighetsbolag med syfte att tillhandahålla lokaler till vården i Stockholm. Ett stort projekt är nybyggnationen på Danderyds sjukhus där Locum sedan tre år tillbaka samarbetat med XER.

Frihet under ansvar i nybyggnationen på Danderyds Sjukhus 

Det ska kännas lättsamt och inte onödigt krångligt på jobbet. Och gärna roligt. Så tycker både vi och Jonas Ståhl, Projektchef för nybyggnationen på Danderyds Sjukhus på Locum.

– Jag har inte sett på XER som konsulter utan snarare som anställda, de är en självklar del av organisationen. De har koll på läget och ordning på detaljerna och framförallt delar vi en stark känsla av att ha gjort allt detta tillsammans, säger Jonas.

När vi kom in projektet låg man efter i tidplanen med ett år, och budgeten låg back en miljard. Tack vare ett transparent samarbete och en minutiös planering kände vi oss trygga att anta utmaningen. 

-Att XER har varit inblandade har möjliggjort den ökade produktionstakten. Deras spetskompetens att kunna stärka upp planeringsarbetet har inneburit att projektet kunde jobba in tre års produktion de sista två åren, utan att tumma på vare sig kvalitet eller säkerhet. Har man bra planering och ordning och reda har man en trygg arbetsplats, fortsätter Jonas.

Ett tydligt ledarskap och en strukturerad och dynamisk planering har varit nyckeln till att lyckas med projektet. 

– Att komplettera varandra såväl kompetens- som personlighetsmässigt skapar förutsättningar för att bygga en fungerande organisation. Det ska vara kul att jobba tillsammans och lösa uppgifter, att möta frågor ihop med en detaljerad planering. Det handlar om att hitta en gemensam röd tråd, säger Jonas.

En annan röd tråd är att vi har arbetat med premissen ”frihet under ansvar” och samarbetet mellan Locum och XER har byggt på respekt och förtroende. Att ha roligt på jobbet och ha trivselåtgärder är naturligtvis också en viktig nyckel för att åstadkomma höga resultat.

– Under de senaste åren har vi som bekant sett prekära lägen med Danderyds Sjukhus, men det har gett oss ett oerhört fokus framåt. Vi har haft siktet inställt på att bli färdiga i tid och skapa ett gott arbetsklimat. Ibland kan det vara så enkelt som att samlas runt en bit tårta en helt vanlig dag, säger Jonas.

Tillbaka till översikt «