FAKTA

Ostlänken delen Nyköping

Med Ostlänken tas det första steget mot en ny stambana i Sverige, en sträcka på 16 mil som planeras att vara färdig för tåg 2035.

COWI 

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort genom deras helhetssyn – 360-graderslösningar. COWI har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och skapar fungerande helhetslösningar för deras kunder och bidrar på så sätt till hållbara, fungerande samhällen världen över.

Med runt 7000 anställda globalt är de specialister inom verksamhetsområdena samhällsbyggnad, industri och fastigheter.

En hörnsten i planerandet av Ostlänken

Vi på XER är experter på att arbeta med planering i stora infrastrukturprojekt. I flera år har vi varit iblandade i planeringsarbetet med Ostlänken delen Nyköping, som samarbetspartners till COWI, där Annika Bergholz är Project Director.

– Detta är det största konsultkontraktet som Trafikverket någonsin har skrivit. Alla gränser tänjs i det här projektet. Projektet innebär också betydande utmaningar med tanke på att det handlar om ny teknik, en helt ny stambana för höghastighetståg ska byggas i obruten terräng. Det är också en omfattande multidisciplinär projektering, det rör sig om ett 20-tal olika tekniska discipliner från olika delar av världen som ska samordnas, förklarar Annika, som jobbat nära XER.

2 av 4 medlemmar i planeringsgruppen för projektet är från XER. Utöver det har vi en person på den hedervärda positionen som Planning Manager för konsultuppdraget, vilket innebär ett helhetsansvar för hela planeringen. Enkelt uttryckt kan man säga att XER samordnar och hanterar alla tidplaneändringar i Ostlänken delen Nyköping.

En god planering är kärnan i så här stora projekt. Vi jobbar i planeringsverktyget Primavera, där sköter vi all information om tider, leveranser och resursbehov. Planeringen är ett oerhört viktigt verktyg för att på detaljnivå säkerställa att göra projektet är genomförbart och med god kvalitet.

– Den stora utmaningen med Ostlänken delen Nyköping är storleken och komplexiteten, säger Annika och fortsätter: XER är väldigt professionella och kunniga. De är kundorienterade och lyssnar på våra behov. Dessutom är de trevliga och bidrar till att vi har en bra stämning i teamet, de ställer upp när det behövs.

Nu är projektet halvvägs igenom. Tack vare en god planering kombinerat med en aktiv ändringshantering har inga stora problem eller brister i planeringen uppstått. Vår vana trogen har vi kunnat förutse, prognostisera och ha kontroll på de flesta kommande förändringar innan de har inträffat.

Tillbaka till översikt «