Vi hjälper de som bygger framtidens samhälle att planera och styra sina projekt och portföljer. Vi är specialister på storskaliga och komplexa projekt där vi tillsammans med våra kunder driver utvecklingen av morgondagens sätt att leverera framgångsrika projekt.

XER är certifierad Oracle Primavera Partner, vilket gör oss väl rustade för att möta dagens och morgondagens krav på att implementera, konfigurera, utbilda och stödja Oracle Primavera Solutions.

Läs mer